Kontaktuppgifter

Vill du ha kontakt med församlingen?

Vi finns centralt i Köping bredvid Folkets Hus.

Östanåskyrkan
Östanåsgatan 1
73141 Köping

Du kan nå församlingen, ordförande och expeditionen på info@ostanaskyrkan.se

Pastor Janne Ternvall på 070 600 42 13 jternvall@gmail.com

Ordförande Göran Strömberg 073 423 35 33 ordf.ostanaskyrkan@gmail.com

info@ostanoskyrkan.se

Kassör Britt-Marie Johansson 070 674 07055

Vill du vara med och stödja vårt arbete i Köping och utomlands kan du göra det genom att skänka en gåva via församlingens bankgiro: 5187-7223 (OBS NYTT!). Stort tack!