Vilka är vi?

Östanåskyrkan är en liten kristen församling i förnyelse med helt vanliga människor. Vi är en mångkulturell gemenskap där nästan hälften av våra medlemmar är födda utomlands. Vi är anslutna till samfundet Evangeliska Frikyrkan (efk.se).

Varje människa är skapad till Guds avbild och är helt oersättlig. Vi tror att Gud älskar alla människor, oavsett livssituation och att Gud har bevisat sin kärlek till oss alla genom Jesus. Därför är vårt uppdrag att hjälpa människor till en relation med Jesus. Vi vill vara en öppen församling med kärleksfulla relationer, där vi stöttar varandra i vardagen. Vi är helt vanliga människor som vill vandra tillsammans genom livet närmare Jesus för vi tror att det är enklare så. Du är välkommen som du är. Och välkommen oavsett hur du ställer dig till Jesus i dagsläget.

Jesus sa ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18-19) så därför tror vi att Gud helar, befriar och upprättar. Och vi tror och ser att detta är sant idag och finns tillgängligt för alla människor som vill ta emot.

Församlingen stödjer även ekonomiskt och praktiskt missionärer och sociala projekt, i Köping och utomlands.

Vi har gudstjänst varje söndag klockan 11.00 (jun-aug 10.00). Dessa gudstjänster är bra tillfällen att dela sin längtan efter Gud med andra. Predikan, musiken och övriga inslag syftar till att upphöja Gud samt visa hur Gud är och vad Han gör i dag. Vi tolkar våra gudstjänster till spanska! Hay interpretación en español!

Vi tror att nästan allting som är nytt, är enklare om man gör det tillsammans med någon eller några andra. Därför vill vi gärna att du ska veta att du är mycket, mycket välkommen att ta kontakt med oss och/eller besöka oss så kan vi vandra närmare Jesus tillsammans. I vår kalender kan du se vad som händer och vår adress (och karta) hittar du här.

Välkommen att delta i våra möten och samlingar!