Pastorn har ordet

När jag i skrivandets stund inför ”Pastorn har ordet” öppnar bibelappen i min telefon så ger den mig dagens bibelord från Mika bok 7:7 och jag läser. Men jag vill se upp till Herren och vänta på min frälsnings Gud. Min Gud ska höra mig. Då blir jag så glad och välsignad för jag vet att Han hör mina böner.

Jag gör så som sångförfattaren skriver: ”Du kan säga allt till Jesus du kan lägga allt i Hans hand” I en tid av oroligheter och jordbävningar i grannländer och krigslarm runt hörnet och kriminalitet i vårt eget och till och med devalvering av Guds ord i en del kyrkor så är det gott att ha sin mästare och beskyddare Jesus att rikta sina böner till och veta att Han hör oss när vi ber.

DU KAN SÄGA ALLT TILL JESUS

Janne Ternvall Pastor